Adviescollege Verloftoetsing TBS

Het Adviescollege Verloftoetsing TBS (AVT) toetst verlofaanvragen van tbs-gestelden en brengt daarover onafhankelijk advies uit aan de minister. Het beoordeelt verlofaanvragen primair vanuit veiligheidsoogpunt voor de samenleving.

Het Adviescollege Verloftoetsing TBS is een onafhankelijk college dat alle verlofaanvragen van tbs-gestelden inhoudelijk toetst en vervolgens van een advies aan de minister van Justitie voorziet. Het college is opgericht naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport 'TBS, vandaag over gisteren en morgen' van de parlementaire commissie-Visser.

Onafhankelijkheid

Het adviescollege is een onafhankelijk orgaan. Onafhankelijk wil zeggen dat het college bij het uitbrengen van een advies geen aanwijzingen krijgt van de minister, het ministerie of enig ander persoon of orgaan. De onafhankelijkheid wordt bovendien gewaarborgd doordat de psychiaters en psychologen onafhankelijk van hun eigen instelling voor het adviescollege werkzaam zijn en de juristen afkomstig zijn uit de rechterlijke macht. De feitelijke onafhankelijkheid van het college wordt bovendien benadrukt door de vestiging van het college in Utrecht.

De minister van Justitie neemt de uiteindelijke beslissing over het verlof. Als het college negatief heeft geadviseerd, moet de minister dat advies echter overnemen. Bij een positief advies mag de minister gemotiveerd anders beslissen.

Doelstelling

Het Adviescollege Verloftoetsing TBS heeft de volgende doelstelling:
'Het adviescollege stelt zich ten doel een onafhankelijke inhoudelijke toets van alle verlofaanvragen binnen een redelijke termijn te waarborgen en daarover een gedegen advies uit te brengen aan de minister. Hierbij betrekt het adviescollege alle (recente) beschikbare informatie op het gebied van risicotaxatie en levert het adviescollege een inhoudelijke bijdrage aan de lerende verlofpraktijk.'

Deze doelstelling is geformuleerd naar aanleiding van het Besluit van de staatssecretaris van 27 september 2007, houdende de instelling van het Adviescollege Verloftoetsing TBS (Staatscourant 1 oktober 2007, nummer 189, pagina 10).