Verlofmachtiging

Verlofmachtiging

Voor het verlenen van verlof is een machtiging nodig. Een machtiging wordt verkregen door het indienen van een verlofaanvraag. De machtiging kan gebruikt worden om het verlof meermalen uit te voeren. Het hoofd van de kliniek waar de tbs-gestelde verblijft, doet een verzoek aan de minister van Justitie tot het verlenen van een machtiging voor verlof. De door de minister verstrekte machtiging voor verlof heeft een geldigheidsduur van een jaar en vervalt daarna van rechtswege. Voor elke tbs-gestelde met verlof moet dus elk jaar een volgende verlofaanvraag worden gedaan en deze wordt dus ook elk jaar door het adviescollege getoetst.