TBS

TBS

Tbs staat voor terbeschikkingstelling. Dit is een maatregel die door de strafrechter wordt opgelegd. De rechter kan tbs met dwangverpleging of tbs met voorwaarden opleggen als maatregel. Bij dwangverpleging volgt opname in een forensisch psychiatrisch centrum (een tbs-kliniek). Bij tbs met voorwaarden dient de veroordeelde zich te laten behandelen in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis, of zich bijvoorbeeld onder behandeling te stellen van een psychiater. Als deze voorwaarden niet worden nagekomen, kan de rechter de voorwaarden alsnog omzetten in dwangverpleging.

De tbs-maatregel is wettelijk vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht, in de artikelen 37 en verder. De tbs-maatregel heeft twee doelen:

  • Tbs-gestelden met bevel tot verpleging worden behandeld in een beveiligde gesloten inrichting, zodat zij gedurende hun behandeling geen gevaar voor anderen zijn.
  • De behandeling richt zich erop de patiĆ«nt weer zo goed mogelijk in de samenleving te laten terugkeren, om zo de kans op herhaling te verminderen.