Verlofmachtiging

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Een verlofmachtiging wordt afgegeven voor de duur van één jaar. Daarna dient er ieder jaar een evaluatie van het verlof plaats te vinden, waarna de machtiging opnieuw kan worden verleend.

Nieuwe verlofmachtiging en evaluaties

Naast een eerste verlofaanvraag kan ook worden verzocht een bestaand verlofkader te verlengen. Verder kan een kliniek verzoeken om een bestaand verlofplan te wijzigen. De verlofmachtiging van de minister heeft een geldigheidsduur van een jaar. Voor elke tbs-gestelde met verlof moet dus elk jaar een volgende verlofaanvraag worden gedaan en deze wordt dus ook elk jaar door het college getoetst.
De beoordeling van een al bestaande verlofmachtiging wordt evaluatie genoemd. Daarbij wordt onder andere gekeken naar eventuele incidenten in het betreffende jaar. Deze zouden aan het verlenen van een nieuwe machtiging in de weg kunnen staan. Verder wordt bekeken of het verlof is verlopen conform het zogeheten verlofplan en wat de stand van de behandeling is.
De kliniek heeft de mogelijkheid om wijziging van een bestaand verlofplan aan te vragen. Bijvoorbeeld een andere invulling van het verlof, een toename van het aantal overnachtingen of een overplaatsing naar een andere instelling. Bij een wijziging beschrijft de kliniek hoe deze veranderingen doorwerken in het risicomanagement.