Transmuraal verlof

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Transmuraal verlof

Bij een goed verloop van het onbegeleid verlof kan de volgende stap van de resocialisatie worden ingezet: transmuraal verlof. Dit houdt doorgaans verblijf buiten de beveiligde zone van de kliniek in. Dit extramurale verblijf kan een zelfstandige woning zijn of bijvoorbeeld een verblijf in een regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW), een forensisch psychiatrische afdeling van een psychiatrische instelling (FPA) of verblijf op een dependance van de kliniek. De kliniek blijft de betrokkene op afstand begeleiden. Er wordt bij transmuraal verlof een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid en betrouwbaarheid van betrokkene.