Proefverlof

Als de betrokkene deze derde fase van verlof goed heeft doorlopen, kan de kliniek proefverlof aanvragen. Bij deze vorm van verlof heeft de reĆÆntegratie in de samenleving een vergevorderd stadium bereikt en woont de tbs-gestelde doorgaans zelfstandig. Proefverlof is de uitstroomfase van de tbs die uiteindelijk kan leiden tot beĆ«indiging van de maatregel. Er kan ook een vervolgbehandeling plaatsvinden door overplaatsing naar de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Bij proefverlof valt de tbs-gestelde nog onder verantwoordelijkheid van de kliniek. Het toezicht op de betrokkene wordt echter door de reclassering overgenomen. Dat geschiedt overigens in samenspraak met de kliniek op basis van het zogenaamde Forensisch Psychiatrisch Toezicht.