Onbegeleid verlof

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Onbegeleid verlof

Als het begeleid verlof goed is verlopen, kan vervolgens tot onbegeleid verlof worden overgegaan. Bij dit verlof vindt er geen begeleiding door personeel meer plaats. Het verlof kan één of meer dagen duren (inclusief één tot maximaal zes overnachtingen). De doelen van onbegeleid verlof zijn ruimer, onder meer: het opdoen van werkervaring, het volgen van een opleiding en het opbouwen van een sociaal netwerk door het bezoeken van familie en vrienden. Bij een verlofaanvraag voor onbegeleid verlof toetst het college in hoeverre de betrokkene met de toename van vrijheden kan omgaan en in hoeverre afspraken worden nagekomen.