Begeleid verlof

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Begeleid verlof

De eerste fase van de resocialisatie bestaat uit begeleid verlof. De tbs-gestelde begeeft zich hierbij onder begeleiding van personeel - en voor korte duur - buiten de kliniek. De begeleiding verloopt gefaseerd. Er wordt doorgaans gestart met beveiligd verlof. Daarna volgen dubbel begeleid verlof (onder toezicht van twee medewerkers) en vervolgens verlof dat begeleid wordt door één medewerker van de kliniek. Het verlof wordt in de behandeling ingezet om de in de kliniek geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen en om te toetsen hoe betrokkene reageert op prikkels van buitenaf die er in de kliniek niet zijn.