Verlof bij langdurige forensisch psychiatrische zorg

Verlof dat niet in het teken staat van resocialisatie maar dat wel door het adviescollege wordt getoetst is het zogenaamde humanitaire verlof van patiënten die verblijven in de langdurige forensische psychiatrische zorg (verder: LFPZ). Voor patiënten met een LFPZstatus en voor patiënten met een indicatie voor LFPZ waarvan de procedure nog loopt, is alleen begeleid verlof mogelijk. Dit verlof wordt op zogenaamde humanitaire gronden toegekend. Dat wil zeggen dat patiënten een mogelijkheid wordt geboden om bijvoorbeeld familie te bezoeken. Het gaat daarbij om patiënten die zeer lang in de tbs verblijven en waarvan het verblijf niet op terugkeer in de samenleving is gericht.