Seminars/Congressen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Seminars/Congressen

Het adviescollege organiseert met enige regelmaat seminars of congressen voor zijn leden, ketenpartners en/of andere geïnteresseerden. Hieronder vindt u verslagen en aankondigingen van seminars en congressen.

Congres TBS: ontketend?!

Het adviescollege organiseerde op 22 september 2015 een congres met als titel: ‘TBS: ontketend?!’ Dit congres werd georganiseerd in het verlengde van de Taskforce verkorting behandelduur TBS en de conferenties in Lunteren, waarin reeds richting gegeven werd aan een gezamenlijk inspanning van alle ketenpartners om te komen tot een belangrijke verkorting van de behandelduur in de TBS. Vanuit het Adviescollege Verloftoetsing TBS is geconstateerd dat door alle ketenpartners een gebrek werd gevoeld aan directe, snelle en adequate communicatie tussen de betrokken ketenpartners. Tijdens het congres werden ketenpartners derhalve uitgenodigd (ook letterlijk) met elkaar aan tafel te gaan en in dialoog te gaan met elkaar om te bezien hoe uitvoering gegeven kan worden aan snellere en betere communicatie en uitwisseling van informatie. Niet de knelpunten van de eigen inbreng maar de mogelijkheden van de gezamenlijke interactie waren daarbij uitgangspunt. Er hebben in totaal 204 personen aan het congres deelgenomen. De deelnemers waren onder meer afkomstig uit de rechtspraak, het openbaar ministerie, de advocatuur, de FPC’s, de reclassering, het NIFP en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Van deze dag is een uitgebreid verslag gemaakt.

Seminar 'Verslaving in de tbs'

Het adviescollege organiseerde op 28 november 2012 een seminar over verslaving in de tbs en de rol hiervan in de behandeling van tbs-gestelden. Van deze dag is een uitgebreid verslag gemaakt.

Seminar 'Zedendelinquenten een klasse apart'

Het adviescollege organiseerde op 30 november 2011 een seminar over de problemen die tijdens de bespreking van de verlofaanvragen betreffende zedendelinquenten naar voren komen. Van deze dag is een uitgebreid verslag gemaakt.

Seminar 'De lerende verlofpraktijk in de verloftoetsingscommissie'

Het adviescollege heeft op 21 november 2008 een seminar georganiseerd met als thema 'De lerende verlofpraktijk in de verloftoetsingscommissies'. Bijna alle klinieken hebben een interne commissie die tot taak heeft verlofaanvragen eerst intern te toetsen. De verloftoetsingscommissies en het AVT verrichten grotendeels dezelfde werkzaamheden. Het seminar had als doel een kennismaking en uitwisseling van ervaringen. Dit alles in het kader van de lerende verlofpraktijk.

Seminar 'Recent developments in risk assessment & treatment efficiency in forensic psychiatry'

Op 24 april 2009 organiseerde het AVT een ochtendseminar onder de titel: 'Recent developments in risk assessment & treatment efficiency in forensic psychiatry'. Tijdens de tbs-behandeling en bij het aanvragen van verlof is het taxeren van risico's voor zowel het adviescollege als het tbs-veld een hoofdthema. Een net zo belangrijk thema is de effectiviteit van de behandeling. Als spreker van het seminar trad dr. R. Karl Hanson uit Canada op. Hanson is één van de meest gerenommeerde onderzoekers op het gebied van risicotaxatie. Hij verzorgde twee lezingen. De bijbehorende presentaties zijn opgenomen in de publicatie die over het seminar werd uitgebracht. De publicatie is hieronder te raadplegen.

Seminar 'Behandelduur en verlof in de TBS'

De behandelduur is in de tbs op dit moment één van de belangrijkste knelpunten. Niet alleen duren behandelingen in de tbs gemiddeld lang, er wordt daarnaast in vrijwel geen enkele tbs-behandeling zicht gegeven op de duur daarvan. Wellicht daarom adviseren veel advocaten hun cliënten tegenwoordig om niet mee te werken aan psychiatrisch/psychologisch onderzoek. De tbs zou immers wel eens heel lang kunnen duren, terwijl er geen uitzicht bestaat op de beëindiging van de maatregel. Anderzijds is het wezenlijke belang van de tbs onomstreden: het strafrecht heeft behoefte aan een maatregel waarin daders met een ernstige psychiatrische afwijking een behandeling ondergaan die gericht is op een veilige terugkeer in de samenleving. Daarin speelt de verlofpraktijk een belangrijke rol. Het adviescollege heeft op 5 november 2009 het seminar genaamd 'Behandelduur en verlof in de tbs' georganiseerd met als doel een forum te bieden voor het bespreken van de knelpunten die de lange behandelduur in de tbs veroorzaken en het aandragen van oplossingen. Sprekers uit verschillende disciplines hebben vanuit hun achtergrond de diverse facetten van deze problematiek belicht. Daarnaast zijn cijfers en feiten inzake de behandelduur en de verlofpraktijk gepresenteerd, zoals deze uit intern onderzoek van het adviescollege naar voren zijn gekomen. Het seminar werd afgesloten met een forumdiscussie. Van deze dag is een uitgebreid verslag gemaakt in de vorm van een boekje. Dit boekje is hieronder opgenomen.